TEPEBAŞI KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI.... 01.03.2017

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Eylem Planı Çalıştayı olarak yönetim kurulu üyelerimizden Ahmet KÖKSAL seçilmiştir.

http://www.eskisehirvho.org