16.12.2015 PET KLİNİSYENLERİYLE TOPLANTI YAPILDI 17.12.2015

PET KLİNİSYENLERİYLE YAPILAN TOPLANTIDA MESLEKİ SORUNLAR VE 2016 ASGARİ ÜCRET TARİFESİ DEĞERLENDİRİLDİ.16.12.2015

http://www.eskisehirvho.org